Sugestiile vor fi afișate după ce începi să tastezi în câmpul de căutare. Utilizează săgețile în sus și în jos pentru a consulta sugestiile. Utilizează tasta Enter pentru a selecta. Dacă selecția este o expresie, acea expresie va fi introdusă în câmpul de căutare. Dacă sugestia este un link, browserul va naviga la pagina respectivă.
Politici comunitare

Politica privind evenimentele perturbatoare majore

Această politică este în curs de actualizare. Noua politică apare în partea de sus a acestei pagini și se va aplica tuturor rezervărilor care au loc începând cu 6 iunie 2024 (inclusiv), cu excepția cazului în care Airbnb notifică utilizatorii cu privire la alte dispoziții. Politica existentă apare în partea de jos a paginii și se aplică rezervărilor care au loc până la data respectivă.

Data intrării în vigoare: 6 iunie 2024

Prezentare generală

În general, anulările și rambursările pentru rezervările Airbnb sunt reglementate de politica de anulare a anunțului. În situațiile rare în care evenimente de proporții împiedică sau fac ilegală onorarea unei rezervări, se poate aplica Politica privind evenimentele perturbatoare majore („politica”). Când se aplică această politică, oaspeții își pot anula rezervarea și pot primi o rambursare, un credit de călătorie și/sau o altă contraprestație, indiferent de politica de anulare a rezervării respective, iar gazdele pot anula fără să suporte taxe sau alte consecințe negative, însă datele rezervării anulate vor fi blocate în calendarul anunțului lor.

Această politică se aplică atât rezervărilor de cazări, cât și celor de experiențe și privește rezervările în curs sau care au check-in începând cu data intrării în vigoare (inclusiv), cu excepția cazului în care Airbnb notifică utilizatorii cu privire la alte dispoziții. Politica privind evenimentele perturbatoare majore nu reprezintă o poliță de asigurare.

Ce evenimente sunt acoperite

Următoarele evenimente sunt acoperite în temeiul prezentei politici dacă afectează locul unde se află spațiul rezervat de tine, se produc după ce ai făcut rezervarea și împiedică sau fac ilegală onorarea unei rezervări viitoare sau în curs (denumite în această politică „evenimente”):

Urgențele de sănătate publică și epidemiile declarate. Epidemiile, pandemiile și urgențele de sănătate publică declarate de autoritățile de stat. În această categorie nu intră bolile cu caracter endemic (de exemplu, gripa) sau asociate în mod obișnuit cu o regiune (de exemplu, malaria în Thailanda). Situațiile legate de COVID-19 nu sunt acoperite de această Politică privind evenimentele perturbatoare majore.

Restricțiile de călătorie impuse de autorități. Restricțiile obligatorii impuse de o autoritate de stat, cum ar fi un ordin de evacuare. În această categorie nu intră recomandările de călătorie fără caracter obligatoriu și alte îndrumări similare emise de autorități.

Acțiunile militare și alte ostilități. Actele de război, ostilitățile, invaziile, războiul civil, terorismul, exploziile, atacurile cu bombă, rebeliunile, revoltele și insurecțiile.

Întreruperile de amploare ale utilităților esențiale. Întreruperile prelungite ale utilităților esențiale, cum ar fi căldura, apa și electricitatea, care afectează marea majoritate a locuințelor dintr-un anumit loc.

Calamitățile. Catastrofele naturale și alte evenimente meteorologice grave. Condițiile meteorologice sau naturale care sunt suficient de obișnuite pentru a fi previzibile într-un anumit loc, de exemplu, uraganele care au loc în timpul sezonului uraganelor în Florida, sunt acoperite numai atunci când au ca rezultat un alt eveniment care este acoperit de această politică și care împiedică onorarea rezervării, cum ar fi un ordin obligatoriu de evacuare sau o întrerupere de amploare a utilităților esențiale.

Ce se întâmplă dacă o rezervare este afectată de un eveniment acoperit

Atunci când are loc un eveniment de proporții, evaluăm situația pentru a determina dacă se aplică Politica privind evenimentele perturbatoare majore. În cazul în care se aplică, activăm politica în regiunea afectată și în intervalul de timp în care anticipăm că evenimentul va împiedica sau va face ilegală onorarea rezervărilor. Este posibil ca rezervările din afara zonei și intervalului de timp definite să nu fie eligibile, deși gazdele pot în continuare să anuleze fără consecințe negative dacă sunt în imposibilitatea de a găzdui. Monitorizăm continuu aceste situații și ajustăm acoperirea după cum este necesar pentru a reflecta condițiile în schimbare. În cazul în care consideri că această politică se aplică rezervării tale, te rugăm să ne contactezi pentru a te interesa despre eligibilitate.

Ce nu acoperă această politică

Suntem conștienți că planurile îți pot fi perturbate și de alte circumstanțe asupra cărora nu ai niciun control. În orice alte situații care nu sunt menționate mai sus, rezervarea ta face în continuare obiectul politicii de anulare a gazdei pentru respectivul anunț.

Exemple de evenimente tipice care nu sunt acoperite de această politică:

  • Evenimente care afectează un oaspete sau capacitatea sa de a călători, dar nu și locul unde se află spațiul rezervat
  • Vătămare corporală sau boală neașteptată
  • Obligații oficiale, cum ar fi cea de a participa ca jurat la un proces sau cea a înfățișării în instanță
  • Recomandări de călătorie fără caracter obligatoriu sau alte îndrumări ale autorităților de stat care nu constituie interdicții de călătorie
  • Anularea sau reprogramarea unui eveniment pentru care a fost făcută rezervarea
  • Perturbări de transport care nu au legătură cu un eveniment acoperit, cum ar fi insolvența companiei aeriene, greve ale lucrătorilor din transporturi și închideri de drumuri pentru lucrări de întreținere

Pentru rezervările care nu fac obiectul acestei politici, încurajăm oaspeții și gazdele să găsească o soluție acceptabilă pentru ambele părți, cum ar fi o rambursare integrală sau parțială sau o modificare a datelor rezervării. Precizăm că oferirea unei rambursări care nu se încadrează în politica de anulare a rezervării este la latitudinea gazdei. Airbnb nu se implică în astfel de rambursări și nici nu le garantează.

Cum afectează această politică gazdele

Dacă o rezervare face obiectul Politicii privind evenimentele perturbatoare majore, gazdele pot anula fără a suporta taxe sau alte consecințe negative. Dacă o gazdă anulează în conformitate cu această politică, datele rezervării anulate vor fi blocate în calendarul anunțului său. Dacă o rezervare este anulată în conformitate cu această politică, gazda nu primește o încasare pentru datele anulate ale rezervării sau, dacă încasarea a fost deja procesată, suma rambursată va fi reținută din următoarele încasări.

Indiferent dacă o rezervare face sau nu obiectul acestei politici, gazdele pot anula din anumite motive întemeiate, cum ar fi daune majore produse într-o locuință, fără a suporta taxe sau alte consecințe negative. Gazdele sunt obligate să anuleze o rezervare dacă locuința lor este nelocuibilă sau nu corespunde cu ceea ce a rezervat oaspetele; nerespectarea acestei obligații poate duce la eliminarea anunțului, la anularea rezervărilor existente și la rambursări către oaspeți până când spațiul este locuibil și corespunde cu descrierea din anunț. Nerespectarea acestei obligații reprezintă și o încălcare a regulilor de bază pentru gazde și poate duce la consecințe ce includ eliminarea contului.

Alte aspecte de care trebuie să ții cont

Această politică nu îți limitează drepturile pe care le ai în conformitate cu reglementările locale, iar deciziile luate de Airbnb în temeiul acestei politici nu îți afectează drepturile legale.

Politica privind circumstanțele atenuante

Data intrării în vigoare: 20 ianuarie 2021

Prezentare generală

Prezenta Politică privind circumstanțele atenuante explică modul de gestionare a anulărilor atunci când după efectuarea unei rezervări au loc evenimente neprevăzute asupra cărora nu ai niciun control și care fac imposibilă sau ilegală onorarea rezervării. Această politică se aplică atât rezervărilor de cazări, cât și celor de experiențe.

Atunci când această politică permite anularea, aceasta controlează și are prioritate față de politica de anulare aplicabilă rezervării. Oaspeții afectați de un eveniment care face obiectul acestei politici își pot anula rezervarea și pot primi, în funcție de circumstanțe, o rambursare în bani, credit de călătorie și/sau o altă contraprestație. Gazdele afectate de un eveniment care face obiectul acestei politici pot anula fără consecințe negative. Totuși, în funcție de circumstanțe, datele rezervării anulate pot fi blocate în calendarele lor.

Ce evenimente sunt acoperite

Această politică utilizează termenul „eveniment” pentru a se referi la următoarele situații care apar după efectuarea rezervării, sunt neprevăzute la momentul efectuării rezervării și împiedică sau fac ilegală onorarea rezervării.

Modificări ale condițiilor de călătorie impuse de autoritățile de stat. Modificări neașteptate ale condițiilor privind vizele sau pașapoartele, impuse de o instituție de stat, care împiedică deplasarea la destinație. În această categorie nu intră pierderea sau expirarea documentelor de călătorie sau alte circumstanțe personale legate de autorizația de călătorie a unui oaspete.

Stări de urgență și epidemii declarate. Stările de urgență, epidemiile, pandemiile și urgențele de sănătate publică declarate de autoritățile de stat la nivel local sau național. În această categorie nu intră bolile cu caracter endemic sau asociate în mod obișnuit cu o regiune (de exemplu, malaria în Thailanda sau febra denga în Hawaii).

Restricții de călătorie impuse de autorități. Restricțiile de călătorie impuse de o instituție de stat, care împiedică sau fac ilegală deplasarea către locul unde se află spațiul din anunț, șederea în acel loc sau întoarcerea din acel loc. În această categorie nu intră recomandările de călătorie fără caracter obligatoriu și alte îndrumări similare emise de autorități.

Acțiuni militare și alte ostilități. Actele de război, ostilitățile, invaziile, războiul civil, actele de terorism, exploziile, atacurile cu bombă, rebeliunile, revoltele, insurecțiile, tulburările civile și tulburările ordinii publice.

Calamități. Catastrofe naturale, evenimente imprevizibile care exclud intervenția omului, întreruperi de amploare ale utilităților esențiale, erupții vulcanice, tsunamiuri și alte evenimente meteorologice grave și ieșite din comun. În această categorie nu intră condițiile meteorologice sau naturale care sunt suficient de obișnuite pentru a fi previzibile în locul respectiv, de exemplu, uraganele care au loc în timpul sezonului uraganelor în Florida.

Ce nu acoperă această politică

Orice altceva. Această politică permite anulări numai în cazul evenimentelor descrise mai sus. Toate celelalte evenimente sunt excluse. Exemple de situații pentru care această politică nu permite anulări: boli, afecțiuni sau vătămări corporale neprevăzute; obligații impuse de instituții de stat, cum ar fi obligația de a participa ca jurat la un proces, înfățișările în instanță sau obligațiile militare; recomandări de călătorie sau alte îndrumări ale autorităților de stat (care nu constituie o interdicție de călătorie); anularea sau reprogramarea unui eveniment pentru care a fost făcută rezervarea; și perturbări de transport care nu au legătură cu un eveniment acoperit, cum ar fi închideri de drumuri, precum și anulări de curse de avion, tren, autobuz și feribot. Dacă anulezi o rezervare în aceste cazuri, suma rambursată va fi determinată de politica de anulare care se aplică rezervării respective.

Ce trebuie să faci în continuare

Dacă te anunțăm sau publicăm informații care confirmă că această politică se aplică rezervării tale, te rugăm să urmezi instrucțiunile de anulare pe care le furnizăm. După ce te-am anunțat sau am publicat informații despre modul în care se aplică această politică, ar trebui să ai opțiunea de anulare în conformitate cu această politică, accesând pagina Călătorii și anulând rezervarea în cauză. Dacă crezi că această politică se aplică rezervării tale, dar nu te-am anunțat sau nu am publicat informații despre eveniment, te rugăm să ne contactezi în vederea anulării rezervării. În toate cazurile, trebuie să fii gata să pui la dispoziția noastră documente justificative, care să arate impactul evenimentului asupra ta sau asupra rezervării tale.

Dacă ai întrebări, te rugăm să ne contactezi.

Alte aspecte de care trebuie să ții cont

Această politică se aplică tuturor rezervărilor a căror dată de check-in este începând cu data intrării în vigoare (inclusiv).

A fost util acest articol?

Articole similare

Obține ajutor pentru rezervări, cont și multe altele.
Conectează-te sau înscrie-te