AirCover

Protecție completă pentru călătoriile tale.
Întotdeauna inclusă, întotdeauna gratuită.
Numai pe Airbnb.

AirCover

Protecție completă pentru călătoriile tale.
Întotdeauna inclusă, întotdeauna gratuită.
Numai pe Airbnb.

Cu AirCover, fiecare oaspete beneficiază de patru protecții, la fiecare ședere

Garanția de protecție a rezervării

În cazul puțin probabil în care o gazdă e nevoită să-ți anuleze rezervarea cu mai puțin de 30 de zile înainte de check-in, îți vom găsi o locuință similară sau mai bună ori îți vom rambursa suma.

Garanția de check-in

Dacă nu reușești să faci check-in în locuința rezervată și gazda nu poate rezolva problema, îți vom găsi o locuință similară sau mai bună pe durata șederii inițiale sau îți vom rambursa suma.

Garanția de acuratețe a anunțului

Dacă, în orice stadiu al șederii, descoperi că locuința nu este așa cum a fost prezentată, de exemplu, frigiderul nu mai funcționează și gazda nu îl poate repara ușor sau locuința are mai puține dormitoare decât scria în anunț, vei avea la dispoziție trei zile pentru a raporta problema, iar noi îți vom găsi o locuință similară sau mai bună ori îți vom rambursa suma.

Linia de asistență non-stop privind siguranța

Dacă vreodată nu te simți în siguranță, ai zi și noapte acces prioritar la operatori special pregătiți pentru a trata probleme de siguranță.
Află totul despre modul în care AirCover îți protejează rezervarea și despre orice excluderi care se aplică.

Numai Airbnb îți oferă AirCover

AirbnbCompetitori
Garanția de protecție a rezervării
Garanția de check-in
Garanția de acuratețe a anunțului
Linia de asistență non-stop privind siguranța
Beneficiile AirCover în comparație cu protecțiile complete oferite gratuit de concurenții noștri direcți.

Orice rezervare are AirCover

Răspunsuri la întrebările tale

Nu găsești ceea ce cauți? Accesează Centrul de asistență

Există AirCover și pentru gazde

Te interesează să devii gazdă? Cu AirCover pentru gazde, poți începe să găzduiești cu încredere.
Află mai multe despre găzduire