REZUMATUL ASIGURĂRII

Asigurarea pentru gazde din Japonia

Ce este asigurarea pentru gazde din Japonia?

Asigurarea pentru gazde din Japonia acoperă cazurile în care gazda* are nevoie de protecție împotriva răspunderii civile sau a altor cheltuieli legate de vătămarea corporală a altor persoane ori de daunele aduse proprietății altor persoane ca urmare a activității de home sharing, precum și cazurile în care gazda suferă daune materiale în urma șederii oaspetelui*. În cazurile în care gazda suferă daune materiale în urma șederii oaspetelui, acoperirea în baza asigurării se va aplica atunci când litigiul dintre gazdă și oaspete nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, iar gazda contactează Airbnb.

Asigurarea pentru gazde din Japonia este un program de asigurare subscris de Sompo Japan Insurance Inc.

Gazdele nu trebuie să plătească prime de asigurare pentru a beneficia de programul de asigurare pentru gazde din Japonia.

Consultă următoarele informații despre acoperirea în baza asigurării pentru gazde din Japonia.

Perioada de asigurare

Această perioadă de asigurare a programului de asigurare actual este de la 31 iulie 2021 până la 31 iulie 2022.

Domeniul de aplicare și condițiile

Domeniul de aplicare și condițiile de depunere a cererii de asigurare pentru gazdele din Japonia

Acoperirea în baza asigurării pentru gazde din Japonia va fi plătită în cazul distrugerii bunurilor materiale și ca urmare a răspunderii civile a gazdei sau pentru alte cheltuieli suferite de gazdă legate de vătămarea corporală și daunele materiale aduse altor persoane sau gazdei în timpul perioadei de home sharing oferite în anunț.

 1. Cazarea acoperită

Asigurarea pentru gazde din Japonia acoperă locuința* deținută de gazdă care este utilizată sau gestionată pentru activitatea de home sharing.

(*) Locuința înseamnă spațiile care au fost aprobate în conformitate cu Legea privind afacerile cu hoteluri, certificate în conformitate cu Legea privind zonele speciale strategice naționale, notificate în temeiul Legii privind afacerile cu locuințe private sau alte spații în care se desfășoară activități similare de cazare, cu condiția, totuși, să fie îndeplinite toate regulile următoare:

 • Spațiile sunt deținute sau închiriate de gazdă;
 • Spațiile sunt înregistrate pe site-ul Airbnb; și
 • Spațiile sunt rezervate și utilizate de o persoană care a fost de acord cu condițiile de utilizare a serviciilor Airbnb și a utilizat site-ul Airbnb. Spațiile de cazare includ locuințe mobile, autobuze, autorulote, case în copac și alte tipuri care sunt parcate și utilizate drept spații de cazare. Aici sunt incluse și bărcile și ambarcațiunile, dacă sunt folosite ca spații de cazare.
 1. Gazdă/Gazde

Gazde înseamnă persoanele care se angajează în (*) activitatea de home sharing.

 1. Oaspete/Oaspeți

Oaspeți înseamnă utilizatori ai (*) activității de home sharing, inclusiv persoanele care au fost invitate de către utilizator și cei care utilizează în comun activitatea de home sharing.

(*) Activitate de home sharing înseamnă activitatea hotelieră prevăzută în Legea privind afacerile cu hoteluri (Legea nr. 138 din 1948), activitatea prevăzută în Legea privind zonele speciale strategice naționale (Legea nr. 107 din 2013) sau activitatea de cazare prevăzută în Legea privind afacerile cu locuințe (Legea nr. 65 din 2017) sau alte activități similare de cazare și orice activități desfășurate în interiorul sau în afara unei astfel de locuințe, incidentale serviciilor de mai sus, care sunt desfășurate în conformitate cu tranzacțiile care utilizează platforma digitală Airbnb.

Acoperirea în baza asigurării (condițiile privind răspunderea civilă)

Limita superioară aplicabilă în cadrul perioadei de asigurare este de 100.000.000 JPY pe accident.

Excluderile acoperirii

Principalele elemente care nu sunt acoperite de asigurarea pentru gazde din Japonia (clauzele privind despăgubirile pentru daunele materiale)

Elemente care nu sunt incluse în locuință:

 • Valută, bani, metale prețioase sub formă de lingouri, efecte comerciale sau titluri de valoare.
 • Teren, apă sau orice altă substanță din sau de pe teren; cu toate acestea, acest lucru nu se aplică îmbunătățirilor aduse terenului constând în grădinărit peisagistic, alei și trotuare (dar se aplică oricărui teren adăugat sau teren aflat sub o astfel de proprietate) sau apei din orice rezervor închis, orice sistem de conducte sau orice alt echipament de prelucrare.
 • Animale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, animale domestice și de companie.
 • Arbori în picioare și culturi.
 • Ambarcațiuni, aeronave, nave spațiale și sateliți; cu toate acestea, acest lucru nu se aplică niciunei ambarcațiuni care nu este în funcțiune și care este utilizată drept locuință.
 • Vehicule; cu toate acestea, acest lucru nu se aplică niciunui vehicul care nu este în funcțiune și este utilizat drept locuință.
 • Mine subterane sau puțuri de mină sau orice proprietate din cadrul acestor mine sau puțuri.
 • Baraje, epiuri și diguri.
 • Proprietate în tranzit.
 • Linii de transport și distribuție situate la peste 305 de metri de locuință.

Principalele situații în care nu se acordă despăgubiri:

 • Război, folosirea forței de către o țară străină, revoluție, căderea guvernului, război civil, rebeliune armată sau alte incidente sau revolte similare.
 • Daune cauzate de radiații, explozii sau alte vătămări cauzate de o reacție nucleară sau de dezintegrarea nucleului atomic al materialului combustibil nuclear sau al materialului provenit din surse nucleare, de un element radioactiv, de un radioizotop sau de un material contaminat cu un astfel de material sau de un accident atribuibil acestora, cu excepția reacțiilor nucleare sau a dezintegrării nucleare a nucleilor atomici ai radioizotopilor pentru uz medical, științific sau industrial.
 • Terorism.
 • Utilizarea reală sau potențială a materialelor biologice sau chimice otrăvitoare.
 • Daune materiale aduse locuinței în afara perioadei în care locuința este utilizată de către oaspeți.
 • Daune materiale cauzate de abatere săvârșită cu intenție sau de neglijența gravă a gazdelor.
 • etc.

Principalele situații în care nu se acordă despăgubiri (clauzele privind despăgubirile în cazul răspunderii civile pentru daune)

 • Război, folosirea forței de către o țară străină, revoluție, căderea guvernului, război civil, rebeliune armată sau alte incidente sau revolte similare.
 • Daune cauzate de radiații, explozii sau alte vătămări cauzate de o reacție nucleară sau de dezintegrarea nucleului atomic al materialului combustibil nuclear sau al materialului provenit din surse nucleare, de un element radioactiv, de un radioizotop sau de un material contaminat cu un astfel de material sau de un accident atribuibil acestora, cu excepția reacțiilor nucleare sau a dezintegrării nucleare a nucleilor atomici ai radioizotopilor pentru uz medical, științific sau industrial.
 • Daune cauzate de abaterea săvârșită cu intenție a gazdelor.
 • Răspunderea civilă față de rudele care locuiesc cu gazdele.
 • Răspunderea civilă care decurge din dizabilitatea fizică suferită de angajații gazdelor în timp ce lucrează pentru gazde.
 • În cazurile în care există un acord special privind despăgubirile pentru daune între gazdă și o altă persoană, răspunderea civilă este determinată de acordul respectiv.
 • Răspunderea civilă cauzată de apele reziduale sau de emisii.
 • Răspunderea civilă care decurge din activitatea profesională desfășurată de avocați, avocați străini înregistrați, contabili publici autorizați, contabili fiscali, arhitecți, proiectanți, anchetatori funciari și locativi, scribi judiciari, scribi administrativi, medici veterinari sau alte persoane similare.
 • Răspunderea civilă care decurge din deținerea, utilizarea sau gestionarea oricăror aeronave, automobile sau ambarcațiuni ori vehicule care nu se încadrează la spații de cazare, excluzând orice daună cauzată de utilizarea sau gestionarea unui automobil sau a unei ambarcațiuni ori vehicul în afara spațiului în timp ce se utilizează ca locuință respectivul automobil, ambarcațiune sau vehicul în afara spațiului.
 • Răspunderea civilă care decurge din lucrările de construcție aferente spațiului închiriat, cum ar fi renovarea, extinderea sau demolarea, cu excepția cazului în care gazda s-a angajat în respectivele lucrări în mod independent.
 • etc.

Cererile de despăgubire în baza asigurării

Notificarea în caz de accident

În cazul în care gazda constată o vătămare corporală sau daune materiale suferite de oaspete sau de un terț, gazda trebuie să anunțe imediat Airbnb, deoarece este posibil ca incidentul să se încadreze în domeniul de aplicare al asigurării. De asemenea, dacă gazda constată că s-au produs daunele materiale în locuința pe care gazda o deține sau o gestionează, aceasta trebuie să anunțe Airbnb în cazul în care nu poate ajunge la un acord cu oaspetele cu privire la soluționarea cazului în termen de 72 de ore de la prima contactare a oaspetelui, deoarece este posibil ca incidentul să se încadreze în domeniul de aplicare al asigurării.

Cererea de furnizare a poliței de asigurare

Această prezentare generală a asigurării pentru gazde din Japonia nu include toate condițiile poliței de asigurare. Pentru a solicita o copie a poliței de asigurare, contactează Marsh Japan, Inc. și include informațiile aferente contului tău Airbnb.

Compania de asigurări subscriitoare

Sompo Japan Insurance Inc.